धर्म गर्न सिकाउने बिस्कुट

Kwality biscuit JackPot packet writing
Kwality biscuit JackPot packet writing

धर्म छाड्यो, पापको पनि रहेन डर
त्यस्ताहरुको नपरौं है हामी भर
गर्न सकेन केही, त्यसैले थाल्यो नक्कल
बुझौं आजै – KWALITY नै हो सक्कल

~  Kwality JackPot (Vegeterian biscuit from Nepal)

“धर्म गर्न सिकाउने बिस्कुट”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top